Благата вест


Всеки е чувал „Спасител се роди!“ или „Христос Вокресе!“. Но какво означава това за теб лично? Какво е това спасение? Дали не пропускаш нещо жизненоважно за душата си? Трябва да знаеш тези факти – всеки човек се ражда с грях и остава грешен до деня на смъртта си: „...родих се в беззаконие, и в грях ме зачена майка ми...“ Псалм 51:5 „...няма праведен нито един.“ Римляни 3:10 „който да прави добро и да не върши грях...“ Еклесиаст 7:20

Греха който носим е причината за Божият гняв, който се изразява във вечната присъда – пъкъла (ада), едно наистина ужасно място, след което следва втората смърт – огненото езеро: „Защото заплатата на греха е смърт...“ Римляни 6:23 „...И ако те съблазни ръката ти, отсечи я, по-добре е за тебе да влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън...“ Марк 9:43

...а страхливите, и невярващите ...и всички лъжци ще имат своята част в езерото, което гори с огън и жупел, което е втората смърт...“ Откровение 21:8

Бог, обаче, понеже обича всички и не иска никой да отиде на това ужасно място, а да живее вечно, в блаженствата на Небето, изпрати Своят Единороден Син – Исус Христос, който се унижи-слугува, беше презрян, заплют, бит и жестоко убит, без да има вина. С Божията сила Той възкръсна и седна от дясната страна на Отца. Той е единственият път към небето и всеки човек може да получи окончателно и вечно опрощение на греховете си, ако повярва в Него. Спасението е дар от Бога, не идва от нашите усилия (делата ни). Единственото условие е да повярваш от все сърце. Самият Бог се яви в плът и умря за теб: „Това е Божието дело, да повярвате в Този, когото Той е изпратил...“ Йоан 6:29

Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните...“ 1Петер 3:18

Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“ Йоан 3:16 „...по благодат сте спасени чрез вяра, и това не е от вас, дар от Бога е, не е чрез дела...“ Ефесяни 2:8-9

Бог чака всяка душа, всеки безпомощен грешник да се обърне към Него. Няма друг път, друг начин или друга надежда. Ти, точно ти, още сега можеш да се помириш с Бога. Той те зове: „...който дойде при Мене никак няма да го изпъдя ...който е жаден нека дойде, и който иска нека вземе даром водата на живота...“ Йоан 6:37, Откровение 22:17

Ако вече си убеден, че Христос пое греховете ти, умря и възкръсна за твоето оправдание, открехни сърцата си, призови Господното име и приеми дара на вечния живот. Помоли се така: „Господи Исусе Христе, Ти знаеш всичко за мен, всеки мой грях, аз осъзнавам, че няма какво да направя за да заслужа спасението. Вярвам, че твоята скъпоценна кръв ме изкупи. Избави ме от греховете ми, умий душата ми. Искрено те моля, спаси ме сега.“