100% Абсолютно! Сигурно! Положително! Напълно! Без съмнение!


СИГУРНИ ЛИ СТЕ 100%?

Бог желае да сте 100% сигурни, че когато умрете, ще отидете на небето. Затова Библията казва:Това написах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот. 1Йоан 5:13

Какво трябва да знаете от Библията, за да сте 100% сигурни?

1. Вие сте грешник и не заслужавате да отидете на небето. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.Римляни 3:23

2. Единственият начин, по който можете да платите за греховете си, е като прекарате вечността в ада. “Защото заплатата за греха е смърт.” Римляни 6:23.И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт.” Откровение 20:14

3. Ние самите не можем да направим нищо, което да е достатъчно добро, за да заслужим небето.Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост.Тит 3:5. Иисус Христос плати цената за нашите грехове. “Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.” Римляни 5:8

5. Иисус не само умря, но също възкръсна от мъртвите!Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията.” 1Коринтяни 15:3, 4

6. Иисус ви предлага спасението даром и без скрити условия. “а Божият дар е вечен живот в Христа Иисуса, нашия Господ.Римляни 6:23

7. Приемате дара като повярвате в Господа Иисуса Христа и като Го изповядате с устата си. Защото със сърцето вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.” Римляни 10:10

8. Вие сте 100% сигурни просто като повярвате на ОБЕЩАНИЕТО на Бог. Защото “всеки, който призове Господното име, ще се спаси”.” Римляни 10:13


Защо да не бъдете 100% сигурни днес? Бихте ли се помолили от сърце със следната проста молитва?


Господи Иисусе, зная, че съм грешник и че Ти си умрял и си възкръснал от мъртвите заради мен. Моля Те, прости моя грях и ме вземи на небето, когато умра. Благодаря ти! АМИН